Månadsarkiv: augusti 2012

Fler än väntat får 80 % av lönen i ersättning vid arbetslöshet

En rapport 2008 från riksdagens utredningstjänst (RUT) visade att ungefär 66 % av yrkesverksamma fackliga medlemmar omfattades av kompletterande försäkringar vid arbetslöshet. Försäkringen innebär att A kassan fylls upp till 80 % av inkomsten. Allt fler fackliga organisationer erbjuder idag … Läs mer

Publicerat i inlägg | Lämna en kommentar

Bostadstaxeringsutredningen

22 augusti Bostadstaxeringsutredningen har överlämnat sitt betänkande ”Bostadstaxering – avveckling eller förenkling” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas. Intresset för förslaget i utredningen verkar från flera … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Dags att börja skolan

I dagarna tar sommarledigheten slut för våra elever och det är dags att återvända till skolan. Min förhoppning och tro är att det är med glädje som de flesta elever återvänder till skolan där lärarna och kompisarna väntar. Det brukar … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

Barnfamiljernas ekonomiska standard har ökat

Ibland måste man ompröva tidigare ställningstaganden och vända på varje sten för att hitta nyas lösningar. Det gäller inte minst i breda välfärdspolitiska frågor. Att alla som kan också får och förväntas jobba är grunden inte bara för en stark … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

En rättighet att få välja utförare i vård och omsorg

Publicerad i Skånska Dagbladet den 6 augusti Den absolut viktigaste politiska frågan nu och framöver, är frågan om jobben. Vi måste fortsätta vårt arbete för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi skall dock komma ihåg att arbetsmarknaden idag ser … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

Du kan vara trygg i det nuvarande sjukförsäkringssystemet

Publicerad i Skånska Dagbladet den 17 juli Du kan vara trygg med att tidiga insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin kommer att göras för att du skall undvika att hamna i långtidssjukskrivningar. Sedan Alliansregeringen tillträdde har antalet sjukskrivningar halverats. Människor som … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar