Månadsarkiv: oktober 2013

Alla arbetade timmar behövs

http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2001926/Alla-arbetade-timmar-ar-viktiga-for-valfarden.html

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Fredrik Reinfeldt i Göteborgsposten bra sammanfattning – Alla behövs

Så vill vi fortsätta bygga Sverige starkt De framtidsförslag och handlingsprogram som fattas beslut om under helgens arbetsstämma blir vår utgångspunkt när vi tillsammans med de övriga allianspartierna tar fram ett gemensamt valmanifest inför höstens val. Det kommer att stå … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Sveriges radios rapport haltar

  Sveriges radio rapport om att regeringens skattesänkningar gynnar de som tjänar mest haltar   Man redovisar bara en del av sanningen – och väljer att inte redovisa andra satsningar som alliansen gjort – just för de människor och familjer som … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Regeringen har gått från ord till handling

I skolan är lärarna navet. Därför måste vi skapa möjligheter för lärarna att utvecklas genom fortbildning och karriärmöjligheter. Det är min absoluta övertygelse att lärarna gör ett fantastiskt arbete när de till fullo får ägna sig åt det som är … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vi ska vara rädda om företagen

Genom flera regelförändringar har företagen fått enklare regler och det har blivit billigare och mindre krångligt att anställa. Vi har sänkt bolagsskatten och genom ett särskilt avdrag vill vi göra det mer attraktivt att investera i småföretag. OECD menar att … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

provvalet sammanräknat

Är mycket glad, tacksam och hedrad över att medlemmarna i min valkrets tycker att jag ska fortsätta som riksdagsledamot efter denna mandatperiod som är min första. Jag kom på plats nr 4 – vi har 5 mandat idag – Så ett … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Skåne bör få en större andel av infrastruktursatsningarna

Trafikverket satsar ung 20 miljarder i den nationella planen för transportsystemet på infrastruktursatsningar i Skåne. Det är långt ifrån de ca 35 miljarder som Region Skåne tillsammans med Skånes 33 kommuner lämnat i sitt remissvar. Skåne är en viktig transitregion, … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Det behövs en översyn av föräldrabalken

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem, som det krävs en rad åtgärder för att motverka. Som ett led i detta har vi inom moderaterna genomfört projektet ”Vem ska tro på mig? Mäns våld mot kvinnor och annat våld … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar