Månadsarkiv: januari 2014

Alliansen stärker grundskolan

Sedan Alliansen tillträdde år 2006 har vi arbetat för att kunskapsskolan åter ska gälla i den svenska skolan. Vi vill att den svenska skolan ska ge varje elev möjlighet att lyckas med sin skolgång och nå kunskapsmålen. För att ytterligare … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vi måste ta våldet i nära relationer på allvar

Våld i nära relationer är ett omfattande och nationellt problem. Trots att regeringen har implementerat flera nya lagar och haft flera framgångsrika projekt för att öka kunskapen, så kommer fortfarande den som är utsatt ofta i kläm. Det är inte … Läs mer

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vi bör fortsätta på den inslagna vägen och inte gripas av panik

Redan 2005 skickade Skolverket flera signaler på att kunskapsläget i skolan var akut. De lämnade också förslag på vad som borde göras. Något som Alliansregeringen har hörsammat och genomfört. Med de reformer som sjösattes sommaren 2011 fick svensk skola därför … Läs mer

Publicerat i aktuellt, Publicerat | Lämna en kommentar