Flyktingkrisen

Bra att en överenskommelse kunde komma till stånd – men det kommer att krävas fler uppgörelser framöver.
Det är kommunerna som hanterar det stora antalet anländande flyktingar. ’
Skriver om detta tillsammans med min efterträdare i hemkommunen Svedala kommunstyrelseordförande Linda Allansson Wester

Insändare: Flyktingkrisen är ett nationellt problem som måste lösas lokalt
Det stora antalet asylsökande har skapat ett akut och mycket svårt läge i kommunerna. Bra med förhandlingar mellan partierna om olika lösningar på nationell nivå, men nu måste regeringen agera och se till att olika myndigheter talar samma språk, ger samstämmiga besked och inför förenklingar och undantag i olika lagar och förordningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna olika aktörers hantering av flyktingsituationen. Men MSB och till exempel Boverket ger idag olika svar om möjligheter till förenklingar vad gäller till exempel Plan och Bygglagen (PBL). Kommunerna tvingas till egna lösningar till exempel vid beviljande av tillfälliga bygglov medan Länsstyrelser menar att överklaganden kommer att ske enligt gällande lagstiftning och Boverket hävdar att nuvarande lagar och regler gäller. Regeringen måste omgående se till att införa att förenklingar och olika undantag införs då dagens situation är ohållbar för kommunerna. Några exempel på vad som regeringen kan och bör göra. Inför förenklingar för tillfälliga bygglov i PBL, utom för till exempel hållfasthet.

Det måste vara viktigare att man ordnar fram lämpliga tillfälliga lokaler än att de är utformade i enlighet med de krav på estetik som i vanligt fall är gällande. Vilket fasadmaterial eller vilken taklutning en byggnad har, måste vara av underordnad betydelse i detta fall. Tillåt flexibla lösningar för att förenkla nyanlända elevers skolstart. Ta bort kraven på hela skoldagar och i alla ämnen samt ta bort kravet från skolverket att barnen ska in i skolan så snabbt som Skolverket kräver idag. Tillåt distansundervisning – ta till exempel bort dagens krav på att läraren vid undervisning måste vara anställd i kommunen. En SFI-lärare skulle då kunna ge distansundervisning till elever i flera kommuner utan att behöva förflytta sig mellan kommunerna.

Inför möjligheter till att utforma boendeformerna utifrån ensamkommande barns behov. Till sist men inte minst: kommunerna måste få en bättre kostnadsersättning. Idag råder dessutom osäkerhet om vem som ska betala en del kostnader

Den akuta flyktingsituation som Sverige befinner sig i nu, är ett nationellt problem som måste lösas på lokal nivå, det vill säga ute i kommunerna. Regeringen måste agera och ge kommunerna verktyg att lösa de olika utmaningar som de ställs inför, utan att de ska behöva bryta mot lagar eller se sig tvungna att anmäla sig själva för att de bryter mot olika lagar och förordningar.

Kommunerna behöver dessa verktyg nu!

Gunilla Nordgren (M) Riksdagsledamot Södra Skåne

Linda Allansson Wester (M) Kommunstyrelsens Ordförande Svedala Kommun

Om Gunilla Nordgren

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Jag blev invald i riksdagen oktober 2010. Mitt politiska engagemang började på allvar när vår äldsta dotter började skolan. Skolan var ganska stängd för engagerade föräldrar på den tiden och vi startade därför ett föräldraråd som sedan ombildades till en Brukarstyrelse. Den finns kvar än idag. Politiskt började jag inom miljöområdet och sedan blev det Kultur och Fritid. Under flera år var aktiv jag inom Utbildningsområdet. 2003 blev jag politiker på heltid – kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i min hemkommun Svedala. Efter valet 2006 blev jag ordförande i kommunstyrelsen. Denna post innehade jag till den 31 december 2010. Ett fantastiskt roligt uppdrag – långa arbetsdagar och 1000 bollar i luften – det gillar jag. Jag är ekonom och har bla jobbat på SEB Enskilda Banken i många år, bla som privatekonomisk rådgivare. Min familj består av min man och tre utflugna ungdomar, två barnbarn samt hunden Coockie. Jag har sysslat med hästar sedan barnsben – främst tävlingshoppning och upplevde även ett antal år som "ponnymamma." Idag är ridstövlarna lagda på hyllan – jag upplevde att hindren blev större för varje år och dessutom räckte tiden inte till helt enkelt. Vi bor på landet och älskar att göra det – jag pluggade och jobbade i Stockholm ett antal år under ungdomens glada dagar och hade jättekul där så det kändes lite konstigt att komma tillbaka till Stockholm i början. Riksdagsarbetet är spännande, utmanande och krävande Jag satt min första mandatperiod i Socialförsäkringsutskottet som handhar frågor som sjukförsäkringar, pensioner privat familjeekonomi och Migraton – dvs massor med viktiga frågar att ta tag i samt, som ersättare i skatteutskottet. Denna mandatperiod sitter jag i Miljö och Jordbruksutskottet och är ersättare i Näringsutskottet och EU nämnden. Jag är mån om att vara verksam i den valkrets som jag är invald i och försöker göra många besök och ha många lokala kontakter. Besök görs oftast på måndagar eller fredagar då det oftast inte är utskottsmöten eller debatter/votereringar i riksdagens kammare i Stockholm och då kan man verka på hemmaplan. Jag tycker politik är roligt och det är nog en förutsättning för att syssla med det. Politik kräver en politisk kompass att veta vart dit man vill och samtidigt krävs god samarbetsförmåga. Jag sitter också kvar som ledamot i kommunfullmäktige och har därför möjlighet att följa den lokala politiken och vill absolut inte tappa kontakten med lokala verkligheten – för verkligheten finns inte i riksdagshuset.  Jag är även vice ordförande i våra två kommunala fastighetsbolag och som ordförande i vårt Finsamförbund ( som arbetar med långtidssjuka mm tillsamman med Försäkringskassan Arbetsförmedlingen och Region Skåne)
Det här inlägget postades i aktuellt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *