Malmö kommun beslutar att utrymma bosättning på Industrigatan.

Idag har Miljönämnden i Malmö fattat beslut om att utrymma bosättningen på Industrigatan i Malmö. Man menar att man kan utnyttja en lucka i lagen, och med sk ”rättelse” dvs när den private fastighetsägaren inte lyckats, så kan kommunen ta över, oklart är dock om den private fastighetsägaren, som fått sin egendom olovligt ockuperad, ska tvingas betala för kostnaderna för denna utrymning?
När jag med anledning av bla situationen i Malmö lämnade in denna motion till riksdagen tidigare i höst hade denna lucka i lagen inte hittats.
Situationen i Malmö är tragisk men situationen blev ohållbar.

Motion till riksdagen
2015/16:1759
av Gunilla Nordgren (M)

Svensk lag lika för alla

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för identifiering och polismedverkan m.m. vid avhysning av olagliga bosättningar bör förenklas, att lagar och regler bör tillämpas lika i hela landet samt att äganderätten bör värnas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Fattiga och utsatta EU-migranter som sitter utanför butiker och på gator och torg har blivit allt vanligare under senare år. Bakgrunden är fattigdom och arbetslöshet och att deras hemländer många gånger inte tar sitt ansvar och hjälper sina medborgare. Många av dessa människor möts dessutom av diskriminering och korruption med mera. En av följderna är ett ökat antal olagliga bosättningar i Sverige.
Den fria rörligheten inom EU är en grundprincip som garanteras av EU – varje EU-medborgare har som huvudregel rätt att bo, arbeta eller tillhandahålla tjänster i varje annan medlemsstat. EU-medborgare har också rätt att vistas i EU:s medlemsländer i tre månader utan krav på att kunna försörja sig.
Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag.
Fastighetsägares äganderätt och rätt att fritt förfoga över sin fastighet är reglerad i svensk lag. Olovliga bosättningar omfattas inte av allemansrätten och betecknas i lag som egenmäktigt förfarande. Lagar och tillämpning av regler kan idag skapa ”moment 22” och medför i en del fall byråkrati och segdragna rättsprocesser. Lagar och regler tillämpas dessutom olika i olika delar av landet. Det är dock inte acceptabelt att äganderätten urholkas i vissa av dessa fall.

Den självklara principen om alla människors lika värde innebär även att alla människor är lika inför lagen. Det finns exempel där kommunens miljöförvaltning anser att bosättningar innebär ett brott mot miljö- och hälsolagstiftningen och därför vill utrymma en bosättning men där det har uppstått problem.

Det går inte ställa krav på kommunen då den inte äger marken. Man kan inte ställa ut containrar, toaletter med mera för då bryter man mot lagen och understödjer en olaglig ockupation av mark. Man kan inte avkräva åtgärder av den private fastighetsägaren som redan fått sin äganderätt inskränkt.

Kronofogden anser sig inte kunna besluta om avhysning utan att samtliga av de boende är identifierade och polisen ansåg sig inte ha laglig rätt att identifiera personerna för Kronofogdens räkning – således ett ”moment 22”.
Planering av stängning av boplatser stoppas i en del fall av överklagan till länsstyrelsen som då kräver att samtliga personer ska identifieras, vilket kan vara svårt och polismedverkan ser olika ut i olika ut i landet. En segdragen rättsprocess tar vid och bosättningen blir kvar. Reglerna för avhysning måste förenklas, reglerna för identifikation lättas upp och avseende polismedverkan med mera måste man tillämpa samma regler på samma sätt i hela landet.

Det är också viktigt att Sverige samarbetar med myndigheter i dessa människors hemländer och att information ges om regelverket kring den fria rörligheten.

Svensk lag ska gälla lika för alla och tillämpas lika i hela landet och äganderätten ska värnas.

Gunilla Nordgren (M)

Om Gunilla Nordgren

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Jag blev invald i riksdagen oktober 2010. Mitt politiska engagemang började på allvar när vår äldsta dotter började skolan. Skolan var ganska stängd för engagerade föräldrar på den tiden och vi startade därför ett föräldraråd som sedan ombildades till en Brukarstyrelse. Den finns kvar än idag. Politiskt började jag inom miljöområdet och sedan blev det Kultur och Fritid. Under flera år var aktiv jag inom Utbildningsområdet. 2003 blev jag politiker på heltid – kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i min hemkommun Svedala. Efter valet 2006 blev jag ordförande i kommunstyrelsen. Denna post innehade jag till den 31 december 2010. Ett fantastiskt roligt uppdrag – långa arbetsdagar och 1000 bollar i luften – det gillar jag. Jag är ekonom och har bla jobbat på SEB Enskilda Banken i många år, bla som privatekonomisk rådgivare. Min familj består av min man och tre utflugna ungdomar, två barnbarn samt hunden Coockie. Jag har sysslat med hästar sedan barnsben – främst tävlingshoppning och upplevde även ett antal år som "ponnymamma." Idag är ridstövlarna lagda på hyllan – jag upplevde att hindren blev större för varje år och dessutom räckte tiden inte till helt enkelt. Vi bor på landet och älskar att göra det – jag pluggade och jobbade i Stockholm ett antal år under ungdomens glada dagar och hade jättekul där så det kändes lite konstigt att komma tillbaka till Stockholm i början. Riksdagsarbetet är spännande, utmanande och krävande Jag satt min första mandatperiod i Socialförsäkringsutskottet som handhar frågor som sjukförsäkringar, pensioner privat familjeekonomi och Migraton – dvs massor med viktiga frågar att ta tag i samt, som ersättare i skatteutskottet. Denna mandatperiod sitter jag i Miljö och Jordbruksutskottet och är ersättare i Näringsutskottet och EU nämnden. Jag är mån om att vara verksam i den valkrets som jag är invald i och försöker göra många besök och ha många lokala kontakter. Besök görs oftast på måndagar eller fredagar då det oftast inte är utskottsmöten eller debatter/votereringar i riksdagens kammare i Stockholm och då kan man verka på hemmaplan. Jag tycker politik är roligt och det är nog en förutsättning för att syssla med det. Politik kräver en politisk kompass att veta vart dit man vill och samtidigt krävs god samarbetsförmåga. Jag sitter också kvar som ledamot i kommunfullmäktige och har därför möjlighet att följa den lokala politiken och vill absolut inte tappa kontakten med lokala verkligheten – för verkligheten finns inte i riksdagshuset.  Jag är även vice ordförande i våra två kommunala fastighetsbolag och som ordförande i vårt Finsamförbund ( som arbetar med långtidssjuka mm tillsamman med Försäkringskassan Arbetsförmedlingen och Region Skåne)
Det här inlägget postades i aktuellt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *