Kategoriarkiv: Publicerat

Socialdemokraternas ”Skola efter valseger” är pinsam

Idag satsar regeringen sju miljarder kr mer på utbildning än vad som gjordes 2006. Därför blir det märkligt när socialdemokraterna i olika sammanhang blandar ihop skattesänkningar med skolresultat. Skattesänkningar som trots ekonomiska krisår minskat utanförskapet, fått fler i arbete och … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

Socialdemokraterna är splittrade

Socialdemokraterna ger sken av att ha många idéer en del bra men många idéer är mindre bra för Sverige och medborgarna. En del idéer är till och med skadliga för Sveriges ekonomi. Socialdemokraternas planerade skattehöjningar på anställningar kommer att slå … Läs mer

Publicerat i aktuellt, Publicerat | Lämna en kommentar

Även studenter kan bli sjuka

I dag finns det nästan 20 000 fler högskoleplatser än 2006 och kommande år tillför vi ytterligare tusentals platser. När Alliansen tillträdde 2006 låg studiemedlen efter 12 år med Socialdemokratisk regering. Det här innebar att studenterna hade svårt att få … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

Vi bör fortsätta på den inslagna vägen och inte gripas av panik

Redan 2005 skickade Skolverket flera signaler på att kunskapsläget i skolan var akut. De lämnade också förslag på vad som borde göras. Något som Alliansregeringen har hörsammat och genomfört. Med de reformer som sjösattes sommaren 2011 fick svensk skola därför … Läs mer

Publicerat i aktuellt, Publicerat | Lämna en kommentar

Allemansrätten behöver moderniseras

Väldigt lite är sig likt från 1940-talet när uttrycket allemansrätt kommer till som en följd av den fritidsutredning som gjordes 1937. Vi får vid den här tiden en lagstadgad andra semestervecka och från myndigheternas sida vill man göra det lättare … Läs mer

Publicerat i aktuellt, Publicerat | Lämna en kommentar

Resursslöseri att inte anställa dem med funktionshinder

En tydlig arbetslinje och ansvar för ekonomin är avgörande för en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vård, omsorg och skola. Alliansen är tydlig när det gäller arbetslinjen och har en samlad politik för fler jobb. Vi har genomfört … Läs mer

Publicerat i aktuellt, Publicerat | Lämna en kommentar

RUT har kommit för att stanna

Moderaterna är övertygande om att alla jobb behövs och vill inte delta socialdemokraternas retorik om fin respektive fuljobb. Vi vill fortsatt lägga våra energier på att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom att främja tillväxten av jobb inom servicesektorn. Det … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

Skåne är en region i positiv utveckling

Skåne är ingen isolerad ö utan verkar i Sveriges övriga kontext och i en europeisk kontext. Det är ett Sverige som under de senaste åren haft en tillväxt och en sysselsättning som utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

En riktig kunskapsskola

Under de senaste snart 7 åren har Alliansen städat upp den oreda som Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan lämnade efter sig i skolan. Vi har tagit ansvar för att återupprätta kunskapslinjen med stora förändringar av både grund- och gymnasieskola. I dag … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar

LO vill bestämma vem som ska få jobba i Sverige

LO föreslog nyligen i en rapport att Sverige ska begränsa arbetskraftsinvandringen. Det vore ett hårt slag mot de människor som vill förverkliga sina drömmar, komma till Sverige för att jobba och göra rätt för sig. Det skulle också slå mot … Läs mer

Publicerat i Publicerat | Lämna en kommentar